Μέλη

  Ιδρυτικά Μέλη

  Παναγιώτης Μπαχτής

  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Γεννήθηκε στην Νεάπολη Λακωνίας το 1957

  Σταυρούλα Αποστολάκη

  Οικονομικά
  Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1965

   

  Συνεργαζόμενα Μέλη

   

   

   

   

   

  Αντωνία Τρίτου

  Μηχανολόγος Μηχανικός

   

   

   

  Νίκος Πουλόπουλος

  Eγκαταστάτης Κλιματισμού

   

   

   

  Hρακλής Φρίγκης

  Eγκαταστάτης Κλιματισμού